Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Worden slaap- en kalmeringsmiddelen niet vergoed?

   Per 1 januari 2009 moet u deze middelen zelf betalen, tenzij er een speciale medische reden voor is. Om dit te bepalen zal de assistente u vragen een afspraak te maken bij de huisarts

  • Kan ik voor een rijbewijskeuring bij mijn eigen huisarts terecht?

   Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patienten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijk huisarts.

  • Geeft de dokter ook verklaringen af?

    Regelmatig krijgen wij het verzoek een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever of school. Wij hanteren het door de KNMG opgestelde advies: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Desgewenst kunt u wel (een gedeelte van) een uitdraai van uw dossier vragen om een door uzelf opgestelde verklaring kracht bij te zetten. Of u kunt een onafhankelijk arts vragen een verklaring te schrijven.

  • Hoe kan ik mijn bezoek aan de huisarts voorbereiden?

   Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

   • Wat is uw klacht of probleem?
   • Sinds wanneer speelt dit probleem?
   • Wat zijn de verschijnselen?
   • Wat voor last heeft u ervan?
   • Maakt u zich ongerust over de klacht?
   • Wat spookt er misschien door uw hoofd?
   • Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?
   • Wat wilt u de huisarts vragen?
   • Wilt u een onderzoek?
   • Wilt u een behandeling?
   • Wilt u informatie?
   • Wilt u iets anders? Zo ja wat?
 • Griep
  • Wat is griep?

   Verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het is een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt. Elk jaar krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie.

    In een griepseizoen kunnen er meerdere influenzavirussen tegelijk voorkomen. Een van de griepvirussen van 2011 is het influenzavirus H1N1. Dit is het virus dat vorig jaar de Mexicaanse griep veroorzaakte. Zo’n nieuw griepvirus als H1N1 blijft meestal een aantal jaren terugkomen. Heeft u de griepprik in het afgelopen najaar gehad, dan bent u in 2011 ook beschermd tegen H1N1.

  • Waardoor komt het?

   Het influenzavirus veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel en wordt gemakkelijk via de lucht of via de handen overgedragen. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. U raakt besmet als u het virus inademt of wanneer het virus via uw handen in uw neus of mond komt. Het virus verspreidt zich in uw hele lichaam, waardoor u klachten krijgt.

  • Wat zijn de verschijnselen?

    Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Meestal krijgt u keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Verkoudheid en droge hoest horen er ook bij. U kunt zich flink ziek voelen door griep.

  • Adviezen

    Probeer te voorkomen dat u het griepvirus op anderen overdraagt. Bedek uw neus en mond als u moet hoesten of niezen. Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik. Was regelmatig uw handen met water en zeep. Het influenzavirus zit op uw handen als u aan uw neus of mond heeft gezeten. Daarom is het goed om na snuiten, niezen of hoesten uw handen te wassen. Probeer uw neus en mond verder zo min mogelijk aan te raken.

    Als u griep heeft is het goed om rust te nemen. U hoeft niet in bed te blijven, maar lichamelijke inspanning kunt u beter vermijden. U voelt zelf aan of u rust nodig heeft.

    Bij hoge koorts transpireert u veel. Hierdoor verliest u veel vocht. Zorg daarom dat u veel drinkt om het vochtverlies in uw lichaam aan te vullen.

  • Medicijnen

   Er zijn geen geneesmiddelen die de griep kunnen genezen. Antibiotica helpen niet tegen de griep. Antibiotica werken namelijk alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen.

    Tegen koorts en pijn kunt u wel iets nemen, bijvoorbeeld paracetamol.

    Er zijn middelen die ervoor zorgen dat de griep wat korter duurt en dat de verschijnselen minder heftig zijn. Deze middelen heten virusremmers. Bij mensen die verder gezond zijn hebben ze nauwelijks enig effect. Ze worden daarom alleen bij uitzondering gebruikt als mensen heel weinig afweer hebben, bijvoorbeeld mensen die besmet zijn met HIV of die medicijnen gebruiken die de afweer verlagen.

  • Hoe gaat het verder?

    Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het duurt soms een paar weken voordat u zich weer helemaal de oude voelt.

  • Risicogroepen

   Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep. Zij behoren tot een ‘risicogroep’.  Risicogroepen zijn bijvoorbeeld:

   • mensen met een hart- of longziekte of met suikerziekte (diabetes): hun ziekte kan erger worden door de griep; 
   • nierpatiënten en mensen die weinig weerstand hebben door ziekte of een medische behandeling (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur krijgen): hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn;
   • mensen van 60 jaar en ouder: zij lopen wat meer risico op complicaties. Met complicaties wordt bijvoorbeeld bedoeld, een longontsteking of dat iemand uitdroogt door de griep. 

   Als u tot een risicogroep behoort, is het goed om jaarlijks de griepprik te halen. De prik kan griep (influenza) in de meeste gevallen voorkomen. Als u ondanks de prik toch griep krijgt, wordt u daar meestal minder ernstig ziek van. De praktijkassistente kan u vertellen of u tot een risicogroep behoort. Mensen uit risicogroepen krijgen meestal een oproep voor de griepprik en hun prik wordt vergoed.

   Heeft u de griepprik in het afgelopen najaar gekregen, dan bent u beschermd tegen een aantal belangrijke influenzavirussen, waaronder het H1N1-virus (Mexicaanse griepvirus). Een jaar geleden zijn extra groepen ingeënt tegen het influenzavirus H1N1. Met name kinderen tussen zes maanden en 4 jaar oud. Daarom hebben deze kinderen ook dit jaar waarschijnlijk nog bescherming tegen H1N1.

  • Wanneer contact opnemen?

   Soms gaat griep niet vanzelf over. Er kunnen andere ziekten bijkomen die wél behandeld moeten worden, zoals longontsteking. Neem contact op met de praktijk:

   • als u kortademig wordt;
   • als er opvallend veel slijm loskomt bij het hoesten;
   • als u suf wordt;
   • als u heel weinig drinkt of plast;
   • als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt; kinderen onder de 2 jaar met koorts: dezelfde dag bellen, kinderen boven de 2 jaar: na drie dagen koorts bellen;
   • als u opnieuw koorts krijgt nadat u een paar dagen koortsvrij bent geweest.

   Mensen uit een risicogroep kunnen altijd contact met de praktijk opnemen als ze denken dat ze griep hebben.

Contact

Telefoon 0206158287
 

Huisartsen Westlandgracht

Westlandgracht 91
1058 TR Amsterdam
Telefoon:
0206158287
Fax:
0206173263